دوره آموزشی مدیریت خشم با رویکرد روانشناسی اسلامی
ارائه شده توسط دکتر سید مهدی موسوی
دکترای روانشناسی سلامت
این دوره آموزشی در چهار جلسه تدوین شده است.
لیست پخش ارائه شده در این صفحه شامل 4 ویدئو می‌باشد که به شما امکان میدهد به صورت متوالی این ویدئوها را مشاهده کنید.