مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی کلمه از سال 1398 با مدیریت دکتر سید مهدی موسوی فعالیت خود را آغاز کرده است. جلوگیری از آسیب‌های روانی، افزایش دانش عمومی در زمینه سلامت روان و خدمات مشاوره و روان‌درمانی از اهداف اصلی مرکز مشاوره کلمه می‌باشد. این مرکز مفختر است با تیمی از متخصصین و مشاوران با تجربه یاریگر شما در زمینه مشاوره و روان‌درمانی باشد. طیف گسترده‌ای از مشکلات فردی، خانوادگی، و ازدواج در این مرکز بررسی می‌شود.

هر شخصی در طول زندگی خود ممکن است نیاز به دریافت مشاوره داشته باشد. این مرکز به کمک متخصصین با تجربه خود، به بررسی مشکلات و مسائل مراجعه کنندگان می‌پردازد و درمانی متناسب با علم روانشناسی و مبتنی بر باورهای اسلامی ارائه می‌دهد.

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی کلمه از سال 1398 با مدیریت دکتر سید مهدی موسوی فعالیت خود را آغاز کرده است. جلوگیری از آسیب‌های روانی، افزایش دانش عمومی در زمینه سلامت روان و خدمات مشاوره و روان‌درمانی از اهداف اصلی مرکز مشاوره کلمه می‌باشد. این مرکز مفختر است با تیمی از متخصصین و مشاوران با تجربه یاریگر شما در زمینه مشاوره و روان‌درمانی باشد. طیف گسترده‌ای از مشکلات فردی، خانوادگی، و ازدواج در این مرکز بررسی می‌شود.

هر شخصی در طول زندگی خود ممکن است نیاز به دریافت مشاوره داشته باشد. این مرکز به کمک متخصصین با تجربه خود، به بررسی مشکلات و مسائل مراجعه کنندگان می‌پردازد و درمانی متناسب با علم روانشناسی و مبتنی بر باورهای اسلامی ارائه می‌دهد.