دوره‌های آموزشی

کلاس‌های آموزشی و کارگاه‌های سلامت روان

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی کلمه اقدام به برگزاری کلاس‌های آنلاین و کارگاه‌های آموزشی متعددی در زمینه سلامت نموده است. در این قسمت به لیست دوره‌های آموزشی دسترسی خواهید داشت. زمان برگزاری دوره‌های جدید اعلام خواهد شد.