بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1.آیا از هفته‌ی گذشته تا امروز سردرد‌هایی داشته‌اید؟ *
2.آیا از هفته گذشته تا به امروز عصبی بوده‌اید و از داخل بدن احساس لرزش داشته‌اید؟ *
3.آیا از هفته گذشته تا به امروز افکار، عقاید یا کلمات ناخوشایند و نامربوطی مرتباً وارد ذهن شما شده‌اند که رهایتان نمی‌کنند؟ *
4.آیا از هفته گذشته تا به امروز دچار ضعف، بیحالی و یا سر گیجه بوده‌اید؟ *
5.آیا از هفته گذشته تا به امروز نسبت به روابط زناشویی بی‌میل شده‌اید؟ *
6.آیا از هفته گذشته تا به امروز ایرادگیر و بهانه‌جو شده‌اید؟ *
7.آیا از هفته گذشته تا به امروز این اعتقاد را داشته‌اید که شخص دیگری می‌تواند افکار شما را از راه دور کنترل کند؟ *
8.آیا از هفته گذشته تا به امروز احساس کرده‌اید که دیگران باعث ناراحتی‌ها و گرفتاری‌های شما هستند؟ *
9.آیا از هفته گذشته تا به امروز فراموشکار شده‌اید؟ *
10.آیا از هفته گذشته تا به امروز در کارها بی‌توجه و بی‌دقت شده‌اید؟ *
11.آیا از هفته گذشته تا به امروز دلخور یا عصبی شده‌اید؟ *
12.آیا از هفته گذشته تا به امروز دردی در ناحیه قلب یا سینه داشته‌اید؟ *
13.آیا از هفته گذشته تا به امروز از رفتن به جاهای باز یا خیابان احساس ترس کرده‌اید؟ *

این سنجه در حال توسعه است

هنوز امکان ارایه نتیجه برای شما وجود ندارد