متخصصین بر این عقیده هستند که افسردگی حالتی از ناامیدي و ناراحتی است که حداقل باید به مدت شش ماه در یک فرد وجود داشته باشد که بتوان از آن یک اختلال خلقی نام برد.

براي مثال؛ شخصی را در نظر بگیرید که به علت از دست دادن یکی از نزدیکان به شدت ناراحت و غمگین می باشد و احتمالاً دچار افسردگی و دیگر اختلالات خلقی شده است. در این موارد به وجود آمدن حالت افسردگی در این فرد امري طبیعی می باشد که از آن به عنوان «بحران سوگ» نام برده میشود؛ ولی اگر همین بحران سوگ بیشتر از شش ماه طول بکشد، به افسردگی تبدیل میشود و دیگر یک امر طبیعی نخواهد بود. در هرصورت باید بدانید که افسردگی فقط یک احساس موقتی و گرفتگی نیست؛ بلکه افسردگی یک حالت است و یک تیپ شخصیتی و رفتاري مشخص می باشد که فرد پیدا می کند. برخی از این علائم عبارتند از:

  •  داشتن خلق افسرده و اختلالات خلقی، بی حوصلگی، و ناامیدي
  •  عدم علاقه به داشتن روحیه اي با نشاط و خوشحال
  •  احتمال لاغر شدن و یا گاهی افزایش وزن (به وجود آمدن تغییرات محسوس در وزن افراد)
  •  بیخوابی و کم خواب بودن در شبها و موقع خواب
  •  ضعیف شدن حافظه و کُندي در تصمیم گیري
  •  تحلیل انرژي و نداشتن رمق و شادابی
  •  احساس پوچی، بی هدفی، و بی مصرف بودن! احساس هاي منجر به خودکشی و بی علاقه شدن نسبت به کل فلسفۀ زندگی و حیات
  •  افکار آزار دهنده، نُشخوارهاي فکري، وسواس هاي فکري، کاه را کوه کردن و…

افسردگی یکی از متداولترین مشکلات روانی در بین اختلالات خلقی می باشد که متأسفانه رتبۀ اول را دارد. وسعت شیوع این بیماري آنقدر زیاد است که میتوان آن را با وسعت شیوع سرماخوردگی مقایسه نمود.

در این مقاله یکسري اطلاعات کلی را در این رابطه در اختیار شما قرار می دهیم.

– بسیاري از مواقع عوامل فیزیولوژیکی می توانند باعث بروز افسردگی شوند؛ مانند کم کاري غده تیرویید و اختلالات روده ای که علائمی مشابه افسردگی را ایجاد می کنند.

– حالت افسردگی معمولاً اگر از شش ماه بیشتر شود وضعیت خطرناکی را به وجود می آورد. درمان آن بین ۶ تا ۱۲ ماه طول می کشد. افرادي که به درمان افسردگی نپردازند، احتمال دارد که پس از یک بهبودي موقت دوباره دچار این حالت، یعنی عود افسردگی بشوند.

– زنان حدوداً پنج بار بیشتر از مردان به افسردگی دچار می شوند که علت هاي آن را میتوان به ترتیب اولویت در مسائل زیر عنوان کرد:

  • سبک خشم زنان؛ زنها خشم خود را در خود می ریزند و بروز نمی دهند. در حالی که مردان حالت تهاجمی و پرخاشگر دارند. به همین دلیل زنها آسیب پذیرتر هستند.
  • عوامل فیزیکی از دیگر دلایل مستعد کردن زن ها به افسردگی می باشد: مانند عادات ماهانه، بلوغ و مشکلات عاطفی و یائسگی و پیامدهاي آن.

افرادي که به ترتیب اولویت بیشتر دچار افسردگی میشوند عبارتند از:

۱ -زنان و دختران.

۲ – افراد مسن به خصوص اشخاصی که در خانۀ سالمندان به سر میبرند. در ضمن افسردگی در افراد بالاتر از ۶۵ سال اغلب ناپیداست.

– افرادي که دچار افسردگی می شوند در مقابل افرادي که دچار افسردگی نمی شوند بسیار بیشتر دچار بیماريهاي جسمی میشوند و دیرتر نیز خوب میشوند.

– بزرگسالان مبتلا به دیابت سه برابر بیشتر از افراد غیر مبتلا در معرض ابتلا به افسردگی قرار دارند.

– و از دیگر اختلالاتی که منجر به افسردگی میشود عبارتند از: اختلالات اضطرابی، اختلالات وحشتزدگی و انواع فوبیا (ترسهاي مرضی)، اختلال خوردن (بی اشتهایی و کم اشتهایی زیاد)، و اختلال وسواسهاي فکري و علمی.

منبع:

امیر ارسلانی، م. (بی تا). درمان افسردگی. وبسایت: drmahdiyehasadi.com

Leave A Comment

Related Posts