درباره‌ی آزمون

این آزمون، یک ابزار خود-گزارشی برای سنجش میزان افکار وسواسی و رفتارهای وسواسی/اجباری است. افکار وسواسی شامل وسواس پرخاشگرانه، وسواس‌های آلودگی، وسواس‌های جنسی، وسواس‌های احتکار یا جمع‌آوری، وسواس‌های مذهبی، وسواس‌های تقارن و نظم، وسواس‌های متفرقه، و وسواس‌های جسمی میباشد. و رفتارهای وسواسی شامل شست‌وشو و نظافت، وارسی، آداب تکرار، رفتارهای وسواسی مربوط به شمارش، نظم و ترتیب، احتکار، و رفتارهای وسواسی متفرقه میباشد. این مقیاس شامل 10 سؤال است؛ پنج سؤال اول آن به «مقیاس افکار وسواسی» و پنج سؤال دوم آن به «مقیاس رفتارهای وسواسی/اجباری» اختصاص دارد. لطفاً هر سؤال و گزینه‌های مربوط به آن را با دقت بخوانید و پاسخ دهید.

مشخصات آزمون

هدف: سنجش میزان افکار و رفتار وسواسی

مخاطب: افراد 14 سال به بالا

تعداد سوال‌ها: 10 سوال

مدت زمان اجرا: حدود 10 دقیقه

 

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1.افکار وسواسی چه مقدار از وقت شما را اشغال می‌کند؟ *
2.افکار وسواسی تا چه اندازه در عملکرد شغلی، اجتماعی، یا فعالیتهای روزانه شما اختلال ایجاد کرده اند؟ *
3.افکار وسواسی تا په اندازه باعث ناراحتی و پریشانی شما می‌شوند؟ *
4.تا چه اندازه اجازه می‌دهید افکار وسواسی به طور طبیعی در ذهن شما جریان پیدا کنند؟ *
5.چقدر توانایی کنترل افکار وسواسی خود را دارید؟ *
6.برای انجام دادن رفتارهای وسواسی تا چه اندازه وقت صرف می‌کنید؟ *
7.رفتار وسواسی تا چه اندازه در عملکرد شغلی، اجتماعی، یا فعالیتهای روزانه شما اختلال ایجاد کرده اند؟ *
8.اگر ممانعتی در انجام دادن رفتارهای وسواسی شما ایجاد شود، چه احساسی پیدا می‌کنید؟ *
9.چقدر سعی میکنید تا در مقابل انجام دادن رفتارهای وسواسی مقاومت کنید؟ (فقط میزان تلاش خود برای مقاومت در مقابل رفتارهای وسواسی را در نظر بگیرید، نه میزان موفقیت واقعی شما در متوقف کردن آنها) *
10.چقدر روی رفتارهای وسواسی خود کنترل دارید؟ *